25 تا از تاثیرگذارترین مجموعه لباس های زنانه پس از جنگگروهی از کارشناسان مد – ویراستاران، مورخان و یک طراح – در زوم گرد هم آمدند تا فهرستی از لباس‌هایی که جهان را شکل داده‌اند تهیه کنند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/22/t-magazine/fashion-influential-womens-collections.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein