یک هدیه عالی می خواهید؟ حروف اول خود را روی آن قرار دهید.خرده فروشان می گویند هیچ چیز مانند مونوگرام برای تبدیل یک هدیه معمولی به یک هدیه خاص وجود ندارد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/18/fashion/monograms-anne-singer-paris.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein