یک مدل مد با رگه های فعالمنبع: https://www.nytimes.com/2022/11/04/style/yves-mathieu-east.html
کراوات، از شیک تا سنتی

توسط Calvin Klein

Calvin Klein