یک مدل مد با رگه های فعالایو ماتیو ایست از بدن خود به عنوان نقاشی دیواری استفاده می کند تا داستان خود را از سیاه پوست بودن، مدل دگرباشان، فعال و خواننده تعریف کند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/04/style/yves-mathieu-east.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein