یک قطعه موزه (جواهرات) به کسی بدهیدطرح‌ها از قطعات الهام‌گرفته از آفریقا گرفته تا گوشواره‌هایی که بازتاب نمونه‌های موجود در مقبره پادشاه توت است.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/18/fashion/jewelry-museum-shops-london-new-zealand.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein