یک شرکت رنگ بریتانیایی تلاش‌های زیست‌محیطی جدید را ترکیب می‌کندگرین کوچولو که از ایده سوزاندن رنگ ناخواسته ناراضی است، راهی برای ترکیب آن برای خط تولید جدید پیدا می کند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/27/fashion/craftsmanship-little-greene-paint-britain.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein