یک سنگ قیمتی درام بالا با رنگین کمانی تقریباً فراطبیعیعقیق ها گردنبندهای آویز، گوشواره ها، دستبندها و حلقه های کوکتل را روشن می کنند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/23/t-magazine/opals-jewelry.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein