یک ساعت مرتبط با مسابقه داکار به حراج می رودCartier این ساعت غیر معمول را به عنوان یک جایزه برای مسابقه موتور داکار ایجاد کرد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/07/fashion/watches-cartier-the-dakar-race.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein