یک بافنده ژاپنی و یک خانه چرم فرانسوی با یکدیگر همکاری می کنندمجموعه هشت قسمتی کیف های دستی و کالاهای چرمی کوچک Jean Rousseau x Sawaya Jyubei نام دارد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/18/fashion/leather-goods-jean-rousseau-jyubei-sawaya.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein