گرفتن شکنندگی طبیعتمنبع: https://www.nytimes.com/2022/11/14/fashion/craftsmanship-electrolysis-julie-hamisky-france.html
تاکسیدو یقه‌ای ساتن دایان کیتون برای نمایش مد رالف لورن – WWD

توسط Calvin Klein

Calvin Klein