کیسه های هلالی با فضایی برای جستجواین اکسسوری‌های کروسانی شکل فضایی برای همه چیزهای ضروری دارند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/12/t-magazine/crescent-bags-purses.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein