کدام ساعت‌ها کلاسیک فردا خواهند بود؟همه در مورد Nautilus، Royal Oak و Daytona صحبت می کنند، که برجسته از دهه 1960 و 1970 هستند. اما بعدش چی؟


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/20/fashion/watches-swiss-design-classics-of-tomorrow.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein