کانیه وست آدیداس و سایر شرکای شرکتی اش را آزمایش می کندطغیان ها و تحریکات یهودستیزی توسط هنرمندی که اکنون با نام Ye شناخته می شود، سؤالاتی را در مورد میزان رفتار توهین آمیز شرکت ها از سوی یک پول ساز اثبات شده تحمل می کند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/24/arts/music/kanye-west-adidas-balenciaga-yeezy.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein