ژست های خود را برجسته می کنند – نیویورک تایمزThe Shed در 3 آگوست جشن افتتاحیه نمایشگاه Tiona Nekkia McClodden در مورد رقص سیاه معاصر، “ردی از حضور ضمنی” برگزار کرد. این نمایش که با مشارکت نایک ایجاد شد، جمعیت کمتری را به هادسون یاردز آورد.پوشیده ترین دارای لباس های عالی از بالا، پایین و در سراسر شهر است.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/08/14/style/striking-their-own-poses.html


«Bodies Bodies Bodies»، فیلم کوتاه‌کننده طنز ژنرال Z، در پارک فورت گرین بروکلین در 2 اوت اکرانی در فضای باز برگزار کرد. تماشاگران سینما با شلوارهای کوتاه و تاپ‌های کوتاه در هوای مرطوب تاب آوردند و روی پتوهایی با مارک A24 پخش شدند. پس از آن کوکتل های سرد و پالتا در عصارخانه کینگز کانتی عرضه شد.

و نت-آ-پورتر و رالف لورن در یک خانه خصوصی در واتر میل نیویورک یک مهمانی باغی برگزار کردند.

توسط Calvin Klein

Calvin Klein