ژان آرنو جایزه جدید ساعت لویی ویتون را معرفی کردمنبع: https://www.nytimes.com/2022/11/19/fashion/jean-arnault-louis-vuitton-watch-prize.html
ساسکیا سارگینسون: "آیا چین و چروک های من می توانند برای من درآمد داشته باشند؟" | مدل ها

توسط Calvin Klein

Calvin Klein