چگونه سبک شخصی خود را پیدا کنم؟خواننده ای که در تلاش برای ایجاد یک سبک شخصی از طریق لباس است، به این فکر می کند که از کجا شروع کند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/24/style/personal-style.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein