چگونه در یک «فیلم مد بد» شخصیتی نباشیملورا براون شغل خود را به عنوان سردبیر مجله در سال 2022 از دست داد. این اشکالی ندارد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/24/style/laura-brown-instyle-fashion-magazines.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein