چرا Catwalk به کن می آید؟منبع: https://www.nytimes.com/2023/05/18/style/why-the-catwalk-is-coming-to-cannes.html
Nicolas Ghesquière زیپ ها را زیر میکروسکوپ در Louis Vuitton قرار می دهد - WWD

توسط Calvin Klein

Calvin Klein