پوشیده ترین ها: ژست گرفتنلباس‌های برتر از افتتاحیه‌های موزه برای ولفگانگ تیلمانز، ماشین دازل و دیوید لاشاپل، و مراسم بعد از مهمانی لاکوان اسمیت.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/18/style/party-photos-wolfgang-tillmans-machine-dazzle-david-lachapelle.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein