پنجره های تعطیلات را در شهر نیویورک ببینیدفقط تعداد معدودی از فروشگاه‌های بزرگ در شهر نیویورک هنوز آنها را ایجاد می‌کنند – اما آنهایی که همه کار می‌کنند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/27/style/holiday-windows-new-york.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein