پرادا در اولین نمایش جواهرات زیبا بر روی پایداری تمرکز دارداین خانه می‌گوید این مجموعه، از طلای بازیافتی تایید شده و الماس‌های پاوه که بر اساس اصول اخلاقی منشأ می‌شوند، برای اولین بار برای یک برند لوکس جهانی است.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/21/fashion/jewelry-prada-recycled-gold.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein