ویرایش: پیراهن های چوگان مردانه – در تصاویر

راه راه های چشمگیر، چاپ های برجسته و رنگ های جذاب… هیچ چیز نمی گوید تابستان اینجا مانند یک پیراهن یقه دار کلاسیک است.

ادامه مطلب…


منبع: https://www.theguardian.com/fashion/gallery/2022/jul/09/the-edit-mens-polo-shirts-in-pictures

توسط Calvin Klein

Calvin Klein