واقعا به چه مقدار لباس نیاز دارم؟خواننده‌ای که با رویکرد مینیمالیستی همسرش در مورد لباس‌ها مخالف است، به این فکر می‌کند که او باید چند وسیله را در کمد لباس خود نگه دارد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/10/style/clothes-wardrobe-need.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein