هوروپدیا؟ البته یک دایره المعارف آنلاین درباره ساعت ها.این پروژه قرار است صدها ویدیو را در بر بگیرد و در نهایت به 10 زبان در دسترس باشد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/25/fashion/watches-horopedia-philippe-dufour.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein