هفته مد کپنهاگ SS23: مجموعه های کلیدی – در تصاویر | روش

سبک اسکاندیناوی به دلیل پایداری و مینیمالیسم آن تحسین شده است – اما این تنها نیمی از داستان است. جوانترین هفته مد در تقویم، کپنهاگ به نظر می رسد اتفاق بزرگ بعدی باشد. در اینجا 15 طراح عنوان خبرهای رویداد امسال را معرفی می کنیم


منبع: https://www.theguardian.com/fashion/gallery/2022/aug/15/copenhagen-fashion-week-ss23-the-key-collections-in-pictures

توسط Calvin Klein

Calvin Klein