نقره‌ای در جواهرات گران‌قیمت توجه را به خود جلب می‌کندیک آرایشگر گفت: “بعضی از مشتریان رنگ را ترجیح می دهند.”


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/18/fashion/jewelry-silver-boucheron-dior.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein