مهره های طلا درخشش جدیدی به خود می گیرندموارد دلخواه قدیمی که با الماس جاسازی شده یا با پیوندهای پلاتین سیاه شده مخلوط شده اند، به روش های جدید ظاهر می شوند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/18/fashion/jewelry-gold-beads-van-cleef-and-arpels.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein