“من موهای ژولیده می خواهم” برداشت معتبر مارتین پار از دنیای براق مد در تصاویر | روش

"من موهای ژولیده می خواهم" برداشت معتبر مارتین پار از دنیای براق مد در تصاویر |  روش

منبع: https://www.theguardian.com/fashion/gallery/2024/apr/03/i-want-the-hair-ruffled-martin-parrs-authentic-take-on-the-glossy-world-of-fashion-in-pictures