من فقط یک تبلیغ بزرگ کردم. آیا من هم به یک کمد لباس بزرگ نیاز دارم؟یک خواننده به این فکر می کند که آیا اکنون که یک مقام ارشد دارد باید لباس جدید بخرد؟


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/19/style/big-promotion-new-wardrobe.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein