ملوین سوکولسکی، عکاس مد سوررئالیست، در ۸۸ سالگی درگذشتدر تصاویر جذاب او که در بازار هارپر و دیگر انجیل های مد در دهه 60 تجربی دیده می شد، مدل ها بر فراز پاریس پرواز می کردند یا در حباب شناور بودند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/14/fashion/melvin-sokolsky-dead.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein