مد لندن در لحظه ای شبیه به هیچ چیز دیگری جلو می رودهفته مد لندن با تشییع جنازه طولانی ترین پادشاه بریتانیا درگیر شد. طراحان شهر، با احترام، سربازی را انتخاب کردند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/20/style/london-fashion-week-jw-anderson-erdem.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein