مد این فصل برای شیفت شب آماده استلباس‌های رسمی زمستانی که با جین، توری و چرم ترکیب می‌شوند، در ساعات اولیه به خوبی کار می‌کنند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/12/02/t-magazine/evening-formal-wear-fashion.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein