مدیر اجرایی پیاژه «تعالی» را برای برند ساعت تمجید می کندبنجامین کومار می‌گوید پیاژه در تلاش است تا جذابیتی را که در دهه 1970 داشت دوباره به دست آورد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/07/fashion/watches-piaget-richemont.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein