ما دوست داریم: اصلاحات مد برای هفته پیش رو – در تصاویر | روش

COS دومین مجموعه COS Atelier خود را در اوایل این هفته در پس زمینه پاریس ارائه کرد. مجموعه کپسول های این برند به لباس پوشیدن روزانه تا عصر اختصاص دارد. این شامل کت و شلوارهای معاصر، و لباس های حجیم با ساختار پنهان در کنار لباس های براق، پیراهن های سفید شفاف و لباس بافتنی جاودانه است. از 69 پوند، cos.com


منبع: https://www.theguardian.com/fashion/gallery/2023/apr/29/we-love-fashion-fixes-for-the-week-ahead-in-pictures

توسط Calvin Klein

Calvin Klein