ما دوست داریم: اصلاحات مد برای هفته پیش رو – در تصاویر | روش

Missoma اولین پاپ آپ خود را در کاونت گاردن راه اندازی می کند، هفت روز در هفته تا پایان ژانویه 2023 باز است. با هریس رید، لوسی ویلیامز و ساوی همکاری کنید و فرصتی برای شرکت در رویدادهای سبک منحصر به فرد با سردبیران داشته باشید. واحد 8، ساختمان بازار، لندن WC2E 8RB، missoma.com


منبع: https://www.theguardian.com/fashion/gallery/2022/nov/19/we-love-fashion-fixes-for-the-week-ahead-in-pictures

توسط Calvin Klein

Calvin Klein