ما دوست داریم: اصلاحات مد برای هفته آینده – در تصاویر

هودهای بارانی شیک، لباس زیر زنانه با اندازه و کلکسیون کت های فردی فلینتوف

به خواندن ادامه دهید…


منبع: https://www.theguardian.com/fashion/gallery/2022/oct/15/we-love-fashion-fixes-for-the-week-ahead-in-pictures

توسط Calvin Klein

Calvin Klein