ماکسیمیلیان دیویس کیست؟یک طراح سیاه پوست جوان، مورد علاقه ریحانا، استخدام شده است تا سالواتوره فراگامو را برای نسل بعدی رابطه جنسی برقرار کند. داستان او چیست؟


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/21/style/maximilian-davis-black-desigers.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein