لیندا اوانجلیستا، کیف It و «سکس و شهر».هفته مد در سالن رقص Hammerstein، جایی که Fendi 25 سالگی کیف باگت را جشن گرفت (با کمک مارک جیکوبز) آغاز شد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/10/style/linda-evangelista-fendi-baguette.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein