لباس پوشیدن واکانداروث ای. کارتر، طراح لباس برنده اسکار، پنج لباس مورد علاقه خود را رمزگشایی می کند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/16/style/wakanda-forever-costume-design.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein