لباس های جام جهانی 150 دلاری ساخته شده توسط کارگران با دریافت 2.27 دلار در روزکارگران پوشاک در میانمار کمتر از 3 دلار در روز برای تولید پوشاک فوتبال برای آدیداس درآمد دارند. برخی می گویند پس از درخواست افزایش حقوق از صاحبان کارخانه اخراج شدند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/12/01/business/world-cup-myanmar-adidas-wages.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein