“لباس بزرگ” عروسی کره ای بازسازی می شودکمک مالی از طرف RM، رهبر گروه BTS، برای کار روی لباس قرن 19 پرداخت می شود.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/27/fashion/korean-wedding-robe-restoration.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein