لباس برای تحت تاثیر قرار دادن: آیین های لباس از سراسر جهان – در تصاویر | هنر و طراحی

از سال 2012 تا 2018، فردریک نوی از اقلیت های جنسی تحت آزار و اذیت در شرق آفریقا عکس می گرفت و شهادت می داد. در کشورهایی (بوروندی، رواندا، اوگاندا) بدون هیچ گونه حمایت اجتماعی، افشای همجنس گرایی فرد را به انزوای اجتماعی محکوم می کند: یافتن شغل، خانه، معنایی برای وجودش تقریباً غیرممکن است. همانطور که یووری موسوینی، رئیس جمهور اوگاندا در یک گردهمایی با استقبال از ظهور قانون ضد همجنس‌بازی‌ها، آنها را خطاب کرد، برای بسیاری، آنها اکی‌فایر یا «نیمه‌مرده» هستند. با این حال، فعالان حاضر به طرد شدن نیستند


منبع: https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2022/jul/12/dress-to-impress-clothing-rituals-from-across-the-world-in-pictures-rencontres-d-arles

توسط Calvin Klein

Calvin Klein