قوانین جدید در تلاش برای از بین بردن اضطراب از خریدمد نمی تواند صحبت در مورد پایداری را متوقف کند. اکنون ممکن است مجبور شود پول بیشتری را به جایی برساند که رگولاتورها به این صنعت توجه دارند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/30/fashion/fashion-laws-regulations.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein