قرن ها ایجاد رنگین کمان در پاستلکسب و کار فرانسوی La Maison du Pastel که در دهه 1720 تأسیس شد، خود را قدیمی‌ترین تولیدکننده پاستل در جهان می‌نامد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/14/fashion/craftsmanship-la-maison-du-pastel.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein