فروش ساعت آسان نیستامروزه راه‌های بیشتری وجود دارد که می‌توانید ساعت خود را در معرض دید خریداران قرار دهید، اما متخصصان می‌گویند این فرآیند می‌تواند مشکل باشد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/25/fashion/watches-how-to-sell-them.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein