عروسی نائومی بایدن و تیفانی ترامپ: چگونه با هم مقایسه می شوند؟در واشنگتن دی سی و مارآ لاگو، افسانه سازی سیاسی و شخصی با هم برخورد می کنند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/21/style/tiffany-trump-naomi-biden-wedding.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein