طراحان کفش های پلت فرم را در هفته مد میلان در آغوش می گیرنداز Etro تا Giuseppe Zanotti، طراحان قدرت پلتفرم را پذیرفته اند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/26/style/platform-shoes-fendi-versace-milan-fashion-week.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein