شما هرگز برای دامن کوتاه پیر نیستیدلیندا رودین، بنیانگذار روغن صورت مورد علاقه فرقه Olio Lusso، با مجموعه‌ای از جین‌های عجیب و غریب و قدیمی به عشق اول خود بازگشته است.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/19/style/linda-rodin-denim.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein