ساعت های نگین دار فقط نمادهای وضعیت نیستندآیا گرایش‌های مد مبتنی بر جنسیت، برندهای سوئیسی را برای افزودن سنگ‌های بیشتر به ساعت‌های خود راهنمایی می‌کنند؟


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/07/fashion/watches-gemstones-rolex.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein