ساعتی که در «گامبیت ملکه» استفاده می‌شود خارج از صفحه نمایش دوباره متولد می‌شوددختر آمریکایی «K»، ساعتی متعلق به دهه 50، به مجموعه آرشیو Bulova اضافه شده است.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/07/fashion/watches-bulova-american-girl.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein