ساشای دور!یک اینفلوئنسر سابق از فیجی با یک ویدیوی خانگی از او در حالی که نردبان، نیمکت و سایر کالاهای خانگی بر روی باند فرود می‌رود، ۲۸ میلیون بازدید از صفحه به دست آورد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/07/19/style/fashion-tiktok-sashay-away.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein